Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

Програм пословања

I измена Посебног Програма коришћења субвенција за 2022.1.1.II. Измена Програма пословања ЈКП Богатић за 2022.1.1.I. Измена Програма пословања ЈКП Богатић за 2022.Посебан Програм пословања ЈКП Богатић за 2022.Програм пословања ЈКП Богатић за 2022.1.1.II 2021 ИЗМЕНА Програма пословања ЈКП БОГАТИЋ 2021.1.1.I 2021 ИЗМЕНА Програма пословања ЈКП БОГАТИЋ 2021.ПОСЕБАН Програм пословања за 2021 - ПРВА ИЗМЕНАProgram poslovanja JKP BOGATIĆ za 2021.godinuPoseban program korišćenja subvenvencija za 2021. godinu
previous12next