Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА Ј.Н.М.В 1.1.3/2020. - НАБАВKА ПОСУДА ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА