Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

Услуге

Производња и дистрибуција воде за пиће

На водоводну мрежу прикључено је 2.360 домаћинства и 351 пословних и привредних објеката.

Водоводно постројење опслужује 8 радника машинске и електро струке, који обезбеђују стално дежурство и контролу квалитета воде за пиће, отклањање кварова на мрежи, као и прикључење нових корисника на водоводну мрежу.