Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

Услуге

Производња воде и комуналне услуге

У оквиру делатности, индивидуалне и заједничке комуналне потрошње, предузеће обавља следеће послове: