Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

Услуге

Производња и испорука топле воде и паре за грејање пословних просторија

Јавно комунално предузеће «Богатић», поред грејања својих пословних просторија, обавља услуге грејања пословног простора за кориснике у згради МУП-а (ОУП – Богатић и ПУ „Слава Ковић“) као и пословног простора ДОО «КАРАВАН» - Богатић у Ул. Павла Орловића бр.1.

На основу потписаних уговора са свим корисницима грејања предвиђено је да корисници за услугу испоруке топлотне енергије врше плаћање на основу утврђене цене грејања и обрачунате површине простора грејања, осим ПУ „Слава Ковић“ која своје обавезе измирује кроз огревни материјал.