Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

Услуге

Рад пијаца, услуге уређења и одржавања пијаца и услуге мерења

Јавно комунално предузеће «Богатић» поред наведених делатности обавља и послове, односно пружа услуге уређења и одржавања пијаца уз давање пијачних места у закуп на пијацама на подручју Месне заједнице Богатић (Зелена и Сточна пијаца).

У оквиру ове делатности, функционисање и редован рад пијаца нису доведени у питање. Увођењем видео надзора и повећаном контролом рада радника на наплати, знатно је побољшан и учинак радника на наплати пијачних услуга.

Буџетом за 2013. годину општина је кроз капиталне субвенције ЈКП „Богатић“ определила средства за наставак радова на опремању и санацији Зелене и Сточне пијаце у Богатићу, и то пре свега за Сточну пијацу  која је морала да испуни одређене услове у поступку регистрације.

Сходно опредељеним средствима, на Сточној пијаци, извршени су између осталих радови на изради стубне расвете, ограђивању и уређењу простора за болесне животиње, санацији утоварне рампе код мале ваге и обора у саставу исте, уградња клизне капије са даљинском командом и др.