Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

Услуге

Одржавање чистоће у граду, изношење и депоновање смећа

Одлуком Скупштине општине Богатић изношење смећа обавезно је за све кориснике у Првој зони и Другој зони насеља Богатић. Претходно створеним условима,  набавком потребне опреме, у смислу унапређења возног парка и потребног броја контејнера, услуга изношења смећа у текућој години, обављана је за све кориснике на подручју МЗ Богатић а створени су услови за проширење наведене услуге и за делове сеоских подручја.

Укупан број до сада набављених контејнера је 275 од чега је 86 металних (поцинкованих) а 189 пластичних.

Контејнери се празне редовно сваког понедељка, среде и петка, а по потреби (ванредно) и другим данима у недељи. Смеће (кућно) које се сабира у одговарајуће канте или вреће за смеће одвози се сваког уторка на централну јавну депонију «Нишно поље». Грађевински отпадни материјал (шут) односи се и депонује на депонију за шут, која се налази са десне стране пута Богатић-Змињак у К.О. Дубље.