Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

ЈКП Богатић

Ангажовани ресурси ЈКП Богатић

Некретнине и објекти

Некретнине и објекти који су дати на коришћење и управљање ЈКП «БОГАТИЋ» у власништву су Републике Србије (корисник СО-е Богатић).

Укупна вредност грађевинских објеката за 2013. годину (процена) износи 61.343.196,65  динара. 

Опрема

Запослени

Информациона технологија