Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

ЈКП Богатић

Врста и структура власништва предузећа

Врста и структура власништва предузећа:  Државни – 100%