Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

ЈКП Богатић

Делатност предузећа

Претежна делатност Јавног предузећа је:

 36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА  ВОДЕ