Јавно комунално предузеће "Богатић" - Богатић

Општи подаци о предузећу

Јавно комунално предузеће «БОГАТИЋ» - Богатић, које на подручју општине Богатић обавља комуналне делатности од општег интереса, основано је 01.07.1984. године под називом Комунална радна организација «ЖУРАВА» - Богатић, а  Одлуком  о  организовању  Јавног  комуналног  предузећа  «БОГАТИЋ»  -  Богатић (у даљем тексту: ЈКП «БОГАТИЋ»), Скупштине општине Богатић, бр. I – R.200 / 89 од 28.12.1989. године, послује под садашњим именом.

У циљу усклађивања оснивачког акта Јавно комуналног предузећа „БОГАТИЋ“ Богатић са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), стављена је ван снаге Одлука о организовању Јавно комуналног предузећа „БОГАТИЋ“ Богатић („Службени лист општине Богатић“ број 13/98) којим је организовано као Јавно комунално предузеће, уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД.35880/2005 од 20.06.2005. године и донет је нови оснивачки акт бр. I-R.43/2013-01 од дана  28.03.2013.године.